Spesjale jûn 100 jier T.S. Nij Begjin

Yn it ramt fan dit 100 jierrich jubileum fan Nij Begjin hawwe in film fan likernôch in oere makke. In ôfwikseling fan hichtepunten, spesjale en bysûndere mominten en byldmateriaal fan alle tiden.

Ek wurdt dizze jûn in ienakter útfiert. Dizze ienakter hjit “Belje Dokter” en draait om it bestjoer fan in toanielferiening dy’t in gearkomste hat as tarieding op it jubileumjier fan de feriening. Hoe tapaslik wolle jo it hawwe? It bestjoer bestiet út allegear ferskate karakters en der spylje allerhande saken trochhinne dy’t jo ek ferwachtsje kinne by in bestjoer fan in toanielferiening fan in lyts doarp. Hjir en dêr hawwe dit stik in bytsje oanpast oan de situaasje fan ús eigen feriening.

Dizze jûn is op saterdei 10 febrewaris 2018 om 20.00 oere yn doarpshûs Op ’e Jister te Nyegea. De yntree is €5,-.

Graach sjogge wy jo dan, mar wês op tiid want fol is fol.

Berichten gemaakt 23

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven